Certificat de Professionalitat d’Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials

Aconsegueix el teu Certificat de Professionalitat Oficial

L´Escola d´Oficis Catalunya és un centre homologat per a la realització de la formació del Certificat de Professionalitat en Atenció Sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials. Un títol, amb caràcter oficial.

Una vegada superat el període de formació obtindràs la certificació oficial expedida pel SOC que t’acreditarà per poder treballar complint la resolució del BOE 2015-12394 i el Reial Decret 1368/2007. L’obtenció d’aquest títol oficial serà indispensable per treballar en l’atenció a persones a partir del 31 de desembre de 2017.

Amb aquest curs d’Atenció Sociosanitària estaràs capacitat per treballar dins el sector sociosanitari com: centres residencials per a la 3a edat, centres residencials per a discapacitats psíquics, físics o sensorials, centres de dia, centres de nit per a atenció a persones dependents i centres d’oci i temps lliure per a persones dependents.

Contacta amb nosaltres!

*Dades obligatòries

New Field

New Field

2 + 10 =

Llegir la Política de Privacitat.
La comunicació enviada quedarà incorporada a un fitxer del que és responsable ESCOLA D'OFICIS CATALUNYA S.L.. Aquesta comunicació es farà servir exclusivament per tractar les seves dades per atendre la seva sol·licitud, sempre de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) y la resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació. En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i oposició, i, si s'escau, la limitació i cancel·lació, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a rgpg@escoficat.com.

Certificat de Professionalitat d’Atenció Sociosanitària en Institucions Socials – Títol Oficial

*Centre homologat pel SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal) i pel SOC (Servei d´Ocupació de Catalunya) per impartir el Certificat de Professionalitat d’Atenció Sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials (SSCS208).

certificat oficial SEPE SOC

 

Certificat de Professionalitat Atenció Sociosanitària

  CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT SSCS208

modalitat Certificat de Professionalitat Atenció Sociosanitària

MODALITAT PRESENCIAL

duració Certificat de Professionalitat Atenció Sociosanitària

DURACIÓ DE 370 HORES TEÒRIQUES + 80 HORES PRÀCTIQUES

pràctiques Certificat de Professionalitat Atenció Sociosanitària

PRÀCTIQUES INTERNES / EXTERNES

Què és el Certificat?

 

Una vegada  finalitzat i aprovat el curs obtens el Certificat de Professionalitat codi SSCS0208, corresponent a Atenció Sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials. Els certificats de professionalitat tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional i són expedits pel SEPE i els òrgans competents de les Comunitats Autònomes. A Catalunya és el SOC, qui expedita aquesta titulació.

Amb aquest certificat de professionalitat podràs treballar tant en l’àmbit públic com privat, en centres o equipaments que prestin serveis d’atenció sociosanitària, centres residencials i centres de dia.

Codi: SSCS0208

Denominació: Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.

Hores: 370 hores teòriques + 80 hores pràctiques.

Nivell: 2.

Normativa: RD 1379/2008.

Requisits d’accés

 

Per poder accedir a aquest Certificat de Professionalitat serà necessari disposar d’alguna de les següents titulacions, però si no disposes de cap, podràs realitzar una Prova de Nivell al nostre centre de formació.

 

Titulacions requerides:
  • Títol d’ESO o GESO o equivalents.
  • Un altre Certificat de Professionalitat de nivell 2.
  • Certificat de Professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional SSCS.
  • Prova d’accés a cicles formatius de grau mig superada.
  • Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o 45 anys.

Formació teorico-pràctica

 

Teoria:
  • MF1016_2: Suport en l’organització d’intervencions en l’àmbit institucional (100h).
  • MF1017_2: Intervenció en l’atenció higiènic-alimentaria en institucions (70h).
  • MF1018_2: Intervenció en l’atenció sociosanitària en institucions (70h).
  • MF1019_2: Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions (130h).
Pràctiques:
  • MP0029 (80h). Totes les persones que no tinguin experiència laboral en el sector, hauran de realitzar el mòdul de pràctiques. És un requisit indispensable per obtenir el títol oficial.