Curs d’Electricitat General

Nom oficial del curs: Instal·lacions Elèctriques en Edificis d’Habitatges

Estudia aquest curs de formació professional d’electricitat general

Per iniciar el Curs d’Instal·lacions Elèctriques en Edificis d’Habitatges no necessites tenir coneixements previs en aquest camp. La formació professional d’aquest curs d’electricitat bàsica s’imparteix combinant la pràctica amb la teoria. D’aquesta manera, s’aconsegueix tenir una formació molt més àgil i consolidar els coneixements mitjançant la pràctica constant a les nostres aules taller.

El taller que fem servir en la nostra formació professional d’electricitat està en el propi centre d’estudis i compta amb l’amplitud i els materials necessaris per desenvolupar les teves pràctiques formatives còmodament.

Acabaràs el Curs d’Instal·lacions Elèctriques en Edificis d’Habitatges amb una base sòlida per començar a treballar en aquest sector i tindràs la seguretat que els teus coneixements són òptims per a treballar com a electricista.

curs d'electricitat

Contacta amb nosaltres!

*Dades obligatòries

New Field

New Field

10 + 4 =

Llegir la Política de Privacitat.
La comunicació enviada quedarà incorporada a un fitxer del que és responsable ESCOLA D'OFICIS CATALUNYA S.L.. Aquesta comunicació es farà servir exclusivament per tractar les seves dades per atendre la seva sol·licitud, sempre de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) y la resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació. En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i oposició, i, si s'escau, la limitació i cancel·lació, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a rgpg@escoficat.com.

Gran aula formativa d’electricitat per a pràctiques

En Escola d’Oficis Catalunya podràs realitzar pràctiques a la nostra aula taller d’aquest curs d’electricitat general. Entre el tutor i els companys podreu posar en pràctica la teoria explicada gràcies als materials que posarem a la teva disposició.

Si vols completar la formació, t’aconsellem realitzar el Curs d’Automatismes i quadres elèctrics per a completar els teus estudis i ser un professional complet i qualificat.

diploma Curs d’Electricitat General

DIPLOMA D’ESCOLA D’OFICIS CATALUNYA

modalitat del Curs d’Electricitat General

MODALITAT PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL I INTENSIVA

duració Curs d’Electricitat General

DURACIÓ DE 7 A 9 MESOS

pràctiques Curs d’Electricitat General

PRÀCTIQUES INTERNES / EXTERNES

pràctiques d'electricitat bàsica

Pràctiques externes voluntàries en empreses

Gràcies als convenis i acords amb diferents empreses instal·ladores i de manteniment, podràs completar la teva formació professional amb el màxim rigor i qualitat possibles. Després de realitzar aquest curs d’electricitat general, podràs posar en pràctica els coneixements adquirits treballant en alguna d’aquestes empreses.

Aquestes pràctiques formatives externes són voluntàries però altament recomanables per adquirir la teva primera experiència professional i seguir aprenent mentre treballes. Aquesta formació professional d’electricitat vol nodrir al sector de professionals qualificats que puguin iniciar-se amb fluïdesa en l’activitat i complir amb la demanda laboral existent.